inteferace_slideshow_02_960x150.jpg

Završna konferencija u okviru projekta „INTERFACE“

Novi Sad, 14. februar 2014. godineNa Univerzitetu u Novom Sadu 18. i 19. marta ove godine biće održana završna konferencija u okviru trogodišnjeg projekta „INTERFACE“, finansiranog u okviru programa Tempus Evropske unije. Program konferencije obuhvatiće predstavljanje glavnih rezultata projekta na partnerskim univerzitetima, kao i panel diskusiju o ulozi karijernog savetovanja, programa celoživotnog učenja i alumni aktivnosti u povećanju zapošljivosti diplomaca. Pored toga, prisutni će imati priliku i da se upoznaju sa iskustvima studenata i kompanija stečenih tokom realizacije univerzitetskih programa radne prakse. Rok za registraciju zainteresovanih učesnika je 28. februar 2014.

Cilj projekta Interface bio je da se na univerzitetima, partnerima u projektu, izgradi sistem podrške i definišu smernice za lakše stupanje njihovih diplomaca na tržište rada, kroz razvoj individualnog karijernog savetovanja i pojačanu saradnju univerziteta sa kompanijama iz neposrednog okruženja. Pored toga, na osnovu partnerstva univerziteta sa kompanijama i izgrađenog sistema celoživotnog učenja, moguće je uspostaviti ojačanu i bližu saradnju univerziteta i njegovih alumnista.

Projekat je imao pet specifičnih ciljeva: pojačati zapošljivost univerzitetskih diplomaca, obezbediti programe celoživotnog učenja i karijernih treninga za akademce i širu zajednicu, pružiti podršku transferu znanja sa univerziteta ka društvu, pružiti podršku aktivnostima usmerenih ka smanjenju efekta „odliva mozgova“ i uspostaviti kontinuirani sistem za unapređivanje učenja i kvaliteta na univerzitetima.

„Interface“ je okupio čak 19 partnerskih institucija iz Austrije, Bugarske, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Belgije i Srbije, među kojima je Univerzitet u Gracu imao ulogu koordinatora projekta. Iz Srbije su u projektu učestvovali Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Nišu, kao i Kongres srpskog ujedinjenja.

>> Registracija za učešće na Konferenciji: https://survey.uni-graz.at/index.php?sid=82688&lang=en
>> Više informacija o Konferenciji
>> Preliminarni program Konferencije