inteferace_slideshow_02_960x150.jpg

Međunarodna konferencija "Budućnost rodnih studija na univerzitetima"

Međunarodna konferencija povodom obeležavanja 10 godina rada ( 2003 ‐ 2013)
Budućnost rodnih studija na univerzitetima
petak i subota 6 ‐ 7.06.2014.
Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu (rektorat) dr Zorana  Đinđića 1, Novi Sad

Cilj konferencije je da problematizuje postojeće kurikulume na univerzitetima za interdisciplinarnu oblast rodne studije i ponudi uvođenje novih tema koje dobro odražavaju potrebu postoje će akademske i javne scene.

 

Program