inteferace_slideshow_02_960x150.jpg

Univerzitetski program profesionalne prakse studenata Univerziteta u Novom Sadu

Informacije o Univerzitetskom programu profesionalne prakse studenata Univerziteta u Novom Sadu u gradskim organima uprave i službama, javnim i javno komunalnim preduzećima i ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2014. godinu možete pronaći  na linku http://www.uns.ac.rs/sr/studenti/radnePrakse/JKP/2014/index.html