inteferace_slideshow_02_960x150.jpg

Prezentacije Centra za rodne studije u gradovima Vojvodine

 

Novi Sad, 27. maj 2014. godine - Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu organizuje seriju predstavljanja aktivnosti Centra u Pančevu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici. Program će predstaviti dr Svenka Savić, koordinatorka Centra za rodne studije i profesorka emeritus Univerziteta u Novom Sadu, studenti/kinje doktorskih studija i Vesna Šijački, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova.

 

Cilj prezentacije je da se u lokalnoj zajednici promovišu rodne studije kao oblik visokoškolskog obrazovanja u domenu ženskih ljudskih prava, ravnopravnosti polova i rodne ravnopravnosti. Ideja organizatora je da putem ovakvih panela uključimo lokalnu zajednicu, građanske inicijative, lokalne vlasti i medije u rodne politike i ponudimo im fond znanja i iskustva visokoškolskog doktorskog programa, a informisanje je prvi korak u tom dugom procesu.

 

Program Centra za rodne studije UNS biće predstavljen u Pančevu 27. maja u maloj sali Gradske uprave (Trg kralja Petra I , broj 2-4) sa početkom u 12 časova. Nakon toga, Centar će biti promovisan i u Zrenjaninu 28. maja u Gradskoj narodnoj biblioteci u 12 časova, kao i u Sremskoj Mitrovici 30. maja, u Biblioteci "Gligorije Vozarović" u 12 časova.

 

Interdisciplinarni postdiplomski program Centra za rodne studije već 10 godina predstavlja nukleus širenja teorijskih ideja i metoda o potrebi promene akademske paradigme, a čiji je cilj stvaranje akademske elite za teorijsko promišljanje o rodnim pitanjima povezanim sa drugim komponentama identiteta (kao što su etnički, nacionalni, verski, seksualni i drugi). To je, za sada, jedini akademski program u Srbiji na osnovu kojeg se stiče zvanje master i doktor rodnih studija, a na osnovu akreditovanog master i doktorskog programa.

 

Tokom 10 godina rada Centra ukupno je upisano 50 studentkinja i studenata, iz Vojvodine, Srbije i jugoslovenskog regiona, od kojih je njih 7 odbranilo doktorske disertacije, 6 – magistarske i 15 master radove. To je značajan kadrovski potencijal sa kojim mogu računati pre svega institucije sistema, ne samo u Srbiji nego i u regionu, zatim institucije vlasti, vojske, policije, političke partije, a pre svega visokoškolske institucije u Vojvodini.

 

U okviru izdavačke delatnosti Zavod za ravnopravnost polova je u ediciji doktorskih radova objavio dve doktorske disertacije polaznica Centra za rodne studije: Mirjane Dokmanović „Globalizacija i razvoj zasnovan na ljudskim pravima iz rodne perspektive“ (2011) i rad Gordane Stojaković „Rodna perspektiva u novinama Antifašističkog fronta žena (1945-1953)“ (2012).

 

Panel organizuju ACIMSI Centar za rodne studije, UG "Ženske studije i istraživanja" i Zavod za ravnopravnost polova u saradnji sa Savetom za rodnu ravnopravnost grada Pančevo.