inteferace_slideshow_01_960x150.jpg

Međunarodna konferencija o unapređenju saradnje univerziteta i društva


NOVI SERVISI UNIVERZITETA KAO ODGOVOR NA POTREBE SAVREMENOG DRUŠTVA

Novi Sad, 14. mart 2014. godine – U utorak 18. marta, s početkom u 9 časova, u amfiteatru u Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu, biće održana Konferencija „Razvoj i uspostavljanje mera za pokretanje, unapređenje i održavanje saradnje između visokog obrazovanja i društva“. Ovim međunarodnim skupom biće obeležen završetak realizacije trogodišnjeg Tempus projekta „Interfejs“. Konferencija će okupiti predstavnike partnerskih univerziteta iz Srbije, Velike Britanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije i Bugarske.

Promena uloge univerziteta u svetu

Na ovoj konferenciji biće predstavljeni neki od mogućih odgovora univerziteta na promenjene društvene i privredne okolnosti današnjice. Naime, uloga univerziteta u svetu danas je značajno izmenjena. Kako bi mogla da se poveća produktivnost i podstakne privredni rast i društveni razvoj, obrazovni sistemi, uključujući visoko obrazovanje, imaju ključnu ulogu u izgradnji odgovarajućih veština i kompetencija potrebnih za 21. vek. Ovakve tendencije nameću univerzitetima potrebu za promenom tradicionalnog, statičnog koncepta nastavnih planova i programa u savremeni koncept izgradnje ključnih kompetencija. U takvom sistemu, značajnu ulogu imaju novi univerzitetski servisi, kao što su razvoj karijere i savetovanje studenata, celoživotno učenje i aktivno učešće alumnija u poboljšanju kompetencija studenta i kvaliteta nastavnog procesa, kao i svi oblici saradnje univerziteta i društva.

O Konferenciji

Izlaganja na Konferenciji obuhvatiće predstavljanje najznačajnijih rezultata partnerskih univerziteta u okviru projekta „Interfejs“. U drugom delu konferencija biće predstavljena specifična gledišta u oblastima celoživotnog učenja, savetovanja studenata i delovanja alumni organizacija, kroz vizuru predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje, Naftne industrije Srbije, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i drugih. Putem sistema za video konferenciju, prisutnima će se direktno iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti dr Tristan Hibš, profesor na Departmanu za fiziku i astronomiju Univerziteta Hauard i alumnista Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. On će govoriti o modelima alumni organizacija i aktivnostima alumnija u Americi. Konferenciju zatvara panel diskusija na temu tri najznačajnije oblasti saradnje univerziteta i društva: celoživotno učenje, razvoj karijere i savetovanje studenata, i alumni.

:: Više o Konferenciji i projektu „Interface“

:: Program Konferencije